Zubná ambulancia
MDDr. Ladislav Szűcs s.r.o.

Zdravý úsmev

je výsledkom spolupráce profesionálnej starostlivosti lekára a správnej dentálnej hygieny pacienta

COVID - 19

Núdzový režim ambulancie

  • vybavujeme len mimoriadne akútne stavy
  • nie sme pohotovosť pre celý okres každý pacient má kontaktovať svojho ošetrujúceho zubného lekára
  • pred ošetrením je nutné kontaktovať našu zubnú ambulanciu na tel.č. 0905 282 451 
  • máme posledných pár kusov respirátorov typu FFP3  preto pochopte že je nutné váš zákrok naplánovať na konkrétnu hodinu a  deň 
  • všetky plánované ošetrenia sú zrušené

Posledných pár kusov  OOPP

Prosím o empatiu

  • nezatajujte váš zdravotný stav ani cestovateľskú anamnézu bude o vás postarané aj v prípade že ste podozrivý z hľadiska nákazy COVID 19
  • pochopte že musíme dohodnúť ošetrenie v konkrétny deň a konkrétnu hodinu
  • Zároveň Vás chceme informovať, že žiaden zo  zdravotníckych pracovníkov, s ktorým sa dostanete do kontaktu, si nie je vedomý vlastnej nákazy vírusom SARS-CoV-II, ani nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Napriek tomu však može byť nositeľom vírusu a môže Vás nechcene infikovať počas času stráveného v ambulancii.

OPG

panoramatický RTG

OPG

Orthophos SL

Špičková kvalita 2D snímkovania

Multifokálna "ostrá vrstva" umožňuje vytvorenie niekoľko tisíc snímkov na jednu expozíciu. Jednotlivé súčasti s najlepším zaostrením sa následne kombinujú rekonštrukčným algoritmom do jedného výsledného snímku s neporovnateľne vysokou ostrosťou - čo garantuje zaostrenie v každej oblasti čeľustí pri každej PAN expozícii.

Senzor DCS (Direct Conversion Sensor)

Revolučný senzor  garantuje neprekonateľnú ostrosť snímku pri optimálne nízkej RTG dávke. 

Konvertuje RTG žiarenie priamo na elektrické signály (bez konverzie na svetlo), čím sa minimalizuje strata diagnostických informácií. 

Orthophos SL

panoramatický RTG

personalizácia

individuálne nastavenie programov

polohovanie

extrémne nízka dávka radiácie

vysoká citlivosť senzorov umožňuje redukovať dávky žiarenia na desatinové hodnoty v porovnaní so snímkováním na filmovú fóliu

Objednajte sa


MDDr. Ladislav Szűcs    0905 282 451  

MDDr. Alžbeta Szűcsová   0905 282 680 

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami



Lekársky tím

zubní lekári

MDDr. Ladislav Szűcs


MDDr. Alžbeta Szűcsová



Bezbolestné ošetrenie

Pri každom výkone môžete požiadať o lokálne znecitlivenie

Moderná zubná ambulancia


Ordinačné hodiny

08:00 - 11:00 len mimoriadne akútne stavy     Ošetrenie je nutné vopred naplánovať z dôvodu že pracujeme v mimoriadne prísnom hygienickom režime na tel.č. 0905 282 451

Registrácie pacientov

Z dôvodu vyťaženia oboch ošetrujúcich lekárov sú registrácie nových pacientov dočasne pozastavené. Pre viac informacií nás neváhajte kontaktovať.

Kde nás nájdete

budova zubného oddelenia, SNP 3, Želiezovce  


MDDr. Ladislav Szűcs, s.r.o.

SNP 3, 93701, Želiezovce

+421 905 282 451    MDDr. Ladislav Szűcs 

+421 905 282 680   MDDr. Alžbeta Szűcsová